Betalnings- och resevillkor

Hör med Sunray Travels.
Pass & visum

Resenärens ansvarar för innehav av giltigt pass samt erforderliga viseringar. Passet ska gälla sex månader efter hemresan.
Reseförsäkring

Att skaffa en riktig reseförsäkring är en viktig del i förberedelsen inför resan. Den kan rädda resan ifall något oförutsett inträffar.Hälsa & vaccination

Resenären ansvarar för att skaffa nödvändiga vaccineringar och mediciner inför resan. Kontakta Vaccinations- eller vårdcentral för att ta reda på vilket skydd just du behöver.Latest News


Visit our Facebook PageAmazing Sri Lanka